Grąžinimai ir garantija

 • Pagal Civilinio kodekso CK 6.22810 vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis).
 • Atsisakius sutarties pinigai (įskaitant pirkėjo apmokėtas siuntimo išlaidas) grąžinami per 14 dienų. Pirkėjas apmoka tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengia pardavėjas.
 • Pardavėjas prekės iš kliento priima, jeigu: prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta kliento, pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje, grąžinama pilna prekės komplektacija, klientas pateikia prekės įsigijimo dokumentą.
 • Prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles.
 • Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis taisyklių prekių grąžinimo pirmu punktu, pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos, informuodamas pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį.
 • Kokybiškos, gamintos pagal individualų užsakymą prėkės negrąžinamos ir nekeičiamos.
 • Prekėms suteikiama 24 mėn. teisinė kokybės garantija. Per šį terminą pirkėjas gali pareikšti reikalavimus dėl prekės trūkumų (privaloma pateikti rašytinį prašymą kartu su prekės įsigijimo dokumentu). 
 • Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt
 • Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje
  http://ec.europa.eu/odr/.